Informacje twierdzenia znajdujące się na stronie mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom. Służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mogą zastąpić porady lekarza , dietetyka lub farmaceuty

Przygotowanie do wizyty

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u lekarza?

Konsultacja żywieniowa w moim gabinecie jest konsultacją lekarską rozszerzoną o konsultację żywieniową.

Proszę na wizytę zabrać ze sobą

  • aktualną i dawną dokumentację lekarską (całą dostępną): wyniki badan, opisy badań obrazowych, wypisy szpitalne, karty konsultacyjne, zaświadczenia lekarskie
  • w przypadku dzieci proszę by rodzice zabrali dodatkowo książeczkę zdrowia dziecka i plan lekcji oraz zajęć dodatkowych
  • dokładny spis wszystkich zażywanych leków, suplementów diety i ziół (nazwy , dawki, schematy stosowania)
  • w przypadku chorych cierpiących z powodu cukrzycy – proszę zabrać książeczkę cukrzycową lub wyniki pomiarów cukrów
  • w przypadku chorych leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego-książeczkę pomiarów ciśnienia tętniczego
  • jeśli uważasz, że nie masz nadciśnienia tętniczego, ale  masz w domu aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego – zmierz je kilka razy przed wizytą
  • proszę zabrać dokumentację dietetyczną i spis wcześniej stosownych diet
  • przed wizytą (3 do 7 dni) proszę prowadzić dzienniczek żywieniowy (zobacz – przykładowy dzienniczek żywieniowy) – spis potraw, produktów i napojów spożytych w ciągu każdego dnia, z godzinami jedzenia, warto spisać także pokarmy ulubione, oraz te, które szkodzą,
  • proszę zanotować formy wysiłku fizycznego obecne aktualnie w życiu,
  • warto spisać pytania  do mnie, by ważnych wątpliwości nie zapomnieć.

Przygotowanie do wizyty